Een contract afsluiten

Bij duaal leren sluiten de leerling, het bedrijf en de school een overeenkomst.

2 soorten contracten

Er zijn 2 mogelijke overeenkomsten die van toepassing zijn voor bedrijven uit PC200

 • De stageovereenkomst alternerende opleiding:
 • De leerling leert minder dan 20 uur per week op de werkplek.
 • De leerling ontvangt geen leervergoeding.
 • De overeenkomst alternerende opleiding:
 • De leerling leert minstens 20 uur per week op de werkplek.
 • De leerling ontvangt een leervergoeding van de werkplek (maximaal 520 euro per maand) en bouwt een aantal socialezekerheidsrechten op.
Contract afsluiten

Verplichtingen

Een contract tot duaal leren regelt een aantal verplichtingen waardoor zowel het bedrijf als de stagair beschermd zijn.

Verplichtingen voor de onderneming

De onderneming is, naast de evidente zaken zoals verzekering, (ondermeer) verplicht om:

 • Een mentor aan te stellen om de de opleiding en begeleiding van de student te waarborgen en ook een opleiding te voorzien voor de mentor.
 • Ervoor te zorgen dat de student geen taken verricht die niet te maken hebben met het opleidingsplan of die gevaarlijk kunnen zijn.
 • Alle nodige hulp, gereedschappen, beschermingsmiddelen,… ter beschikking te stellen.
 • Ervoor te zorgen dat de leerling de lessen kan volgen die noodzakelijk zijn voor zijn opleiding.

Verplichtingen voor de student

Ook de student heeft een aantal verplichtingen. Hij/zij moet:

 • De taken verrichten op een eerlijke, zorgvuldige en nauwgezette manier op de tijd, plaats en wijze die is overeengekomen.
 • De overeenkomst afsluiten met de bedoeling het opleidingstraject te beëindigen .
 • De richtlijnen van de mentor opvolgen.

Het opleidingsplan

Aan de overeenkomst wordt ook een opleidingsplan toegevoegd. De trajectbegeleider van de onderwijsinstelling stelt dat plan op in overleg met de leerling en de onderneming.

Het opleidingsplan:

 • geeft het individuele leertraject weer,
 • is afgestemd op de behoeften  en mogelijkheden van de leerling,
 • bevat zowel de les- als de werkplekcomponent,
 • houdt rekening met de specifieke ondernemingscontext,
 • wordt toegevoegd aan de overeenkomst.
Contract afsluiten

Registratie contract

Ten slotte dien je het contract nog te registreren via het Vlaams Partnerschap Duaal Leren op www.werkplekduaal.be